znamné akcie

 

 10-te výročie založenia historickej skupiny Páni Spiša

Otvorenie Spišského Hradu