Vystúpenie pre generálného tajomníka OSN
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1