Šermiarska spoločnosť Domini Scepusii - Páni Spišavznikla v roku 1995. Korene vzniku treba hľadať pred  20 rokmi. Tlejúce uhlíky začali naplno horieť až v roku 1997 po vystúpení, pri príležitosti otvorenia Spišského hradu pre letnú turistickú sezónu.

  Členovia skupiny sa po tomto zážitku vrhli s ešte väčším zápalom na štúdium „ tak málo dostupnej literatúry ”, s tematikou histórie vojenstva, výroby zbraní a ich použitia v jednotlivých obdobiach. Zaujímavú časť štúdia tvorili poznatky z histórie a života minulých spoločenstiev, či už cechov, meštianstva alebo šľachty, ich odievanie, používanie výrobných nástrojov a technológií. Prišli prvé ponuky na vystúpenia. Do konca sezóny 1997 ich bolo 17. Po mnohých sklamaniach, ale aj úspechoch a povzbudení od známych aj neznámych v publiku, prišlo ocenenie v podobe ponuky vystupovať v zahraničí, čo vlialo novú silu a odhodlanie pokračovať.

  V súčasnosti skupina má pravidelné vystúpenia na hradoch Slovenska, ale aj v zahraničí ( Česká Republika, Poľsko), prezentuje sa na rôznych podujatiach pre širokú verejnosť, na trhoch, šermiarskych festivaloch, plesoch, na spoločenských akciách podnikateľských subjektov, spolupracuje s filmovými producentmi a televíziou STV a Markízou.

  Skupina organizovala v spolupráci so Spišským múzeom v Levoči 4 ročníky Medzinárodného festivalu skupín historického šermu na Spišskom hrade, Putovanie nádvoriami Spišského hradu, Rytierske hry na Spišskom salaši, Dni Majstra Pavla v Levoči a na turnajoch v historickom šerme v Poľsku.

  V súčasnosti má skupina 30 členov.