Prechádzka storočiami

  20 až 45 minútový ozvučený program s hovoreným slovom, ktorý približuje divákom šermiarske umenie v jednotlivých historických obdobiach od 6. do konca 17.storočia / gotika, renesancia, baroko /. Z dejín európskeho vojenského umenia predvádza spôsob boja s mečmi jednoručnými, mečmi dvojručnými a jedenapolručnými, bojovými sekerami, halapartňami, rôznymi bijakmi, šabľami, kordami a ľavoručnými dýkami.

 

Poprava

     10 až15 minútový program, kde humorne ladeným spôsobom je popravený jeden z divákov.

 

Streľba

Praktické ukážky historickej streľby z dobových zbraní v podaní, v akom sa postupne objavovali na európskych bojiskách. Čestná salva z dobových kanónov. Ukážky streľby z kuše a luku.

 

Ohňová show

20 min. ozvučený program.

 

Brušné tanečnice

20 min. ozvučený program.

 

Fakír

10 až 15 minútový ozvučený program / ohňová show, železná posteľ, koberec zo skla /

 

Hrané scénky

1. Krčma pod hradom       / gotika /                     20 - 30 min

2. Hostinec na Branisku   / renesancia a gotika /  30 min

3. Turková pomsta           / renesancia /               30 min

Jednotlivé bloky môžu byť pospájané do celku podľa Vášho želania.

 

Program pre deti

- Rytiersky turnaj

- Rytiersky trojboj :  1. vedomostná súťaž

                               2. silová súťaž / drôtená košeľa /

                               3. skúška zručnosti  / gotické obruče + dýky /

- Pasovanie do stavu rytierskeho

- Možnosť použitia párového duelu až po komparz pri rôznych kultúrnych podujatiach, filmovanie, dobové hostiny, plesy, mestské slávnosti, stráž pri hradnej bráne, bubeník  , čestná stráž, fakľonosiči.

- V repertoári našich vystúpení je i alternatívna výučba dejepisu a prednášky pre žiakov základných škôl.

 

Kurzy

Šerm mečom, kordom, šabľou.

Streľba z kuše a luku.

Na jednotlivé kurzy zabezpečujeme zbrane, potrebné k výučbe.

 

Služby

Výroba chladných a strelných zbraní, dobovej výzbroje a výstroje + doplnky

 

 Cena za všetky služby: dohodou